Düşünebilen canlılar olarak insanlar, dünyanın geleceğini kurtarmak için bugünden adımlar atarız. Dünyamızın geleceğini kurtarabilmek için atabileceğimiz en büyük adımlardan biri ise kuşkusuz vegan olmaktır. Vegan olmanın dünyanın geleceğini kurtaracak olan en büyük adımlardan biri olmasının nedeni, mevcut kaynaklarımızın giderek tükenmesi ve buna neden olan en büyük sebeplerden birinin hayvancılık sektörü olmasıdır. Hayvancılık sektörü, korkunç miktarda acı barındırmasının yanı sıra sektörün devamlılığı için kullanılan kaynaklar doğaya muazzam derecede zarar verir. Yapılan araştırmalar bizlere gösteriyor ki bitkisel kaynaklar, hayvansal kaynaklara göre doğaya kat ve kat daha az zarar verir ve çok daha sürdürülebilirdir. Gazi Üniversitesinin bu konuyla ilgili yaptığı bir çalışmaya baktığımızda; bir kilogram hayvansal protein kaynağı olan sığır eti için ortalama 1132 metrekare arazi kullanılır ve doğaya ortalama 192 kilogram sera gazı emisyonu salınır. Bitkisel protein kaynağına baktığımızda ise, bir kilogram bitkisel protein için ortalama 18 metrekare arazi kullanılırken doğaya ortalama olarak 7 kilogram sera gazı emisyonu salınır*. Bitkisel kaynakların hem dünyanın geleceği için hem de etik değerlerimiz için önemli bir seçim olduğu gözler önündedir.