Mevcut dünyamıza baktığımızda çok fazla acı olduğunu görürüz. Hayvan sömürüsü ise bu acı miktarını katlayarak arttırır. Acıyı algılayabilen birer canlılar olarak hayvanlar, bizler kadar bu dünyanın bir parçası, bizler kadar bu ekosistemin parçasıdır. Evrimsel sürecimizin bizi getirdiği bu noktada bizler insanlar olarak yanlış bir piramit ekosistem düzeni oluşturuyor, kendimizi üstün bir tür olarak ilan ediyoruz. Oysa ne biz bir üstün tür, ne de hayvanlar birer aşağı türdür. Ekosistem dairesel bir düzende ve her canlı türü de onun birer parçasıdır. Hiyerarşik bir düzenin parçası olmadığımızda ise hayvanların da en az insanlar kadar hakları vardır ve bizler sömürünün birer parçası olduğumuzda onların en temel hakları olan yaşama haklarını ellerinden almış oluruz. Bir koyunun öldürülmesi, bir insanın öldürülmesinden daha az acı verici değildir. Veganlık aynı zamanda bazı türleri sevip bazı türleri ise yemek olarak görmeye, yani türcülüğe de karşıdır. Tüm hayvanlar eşit ve hakları olmaya değerdirler. Bu yüzden tüm türlerin kardeşliği için veganlık en doğru etik seçimdir.