• Floroskopi (Geçici kalp pili, kalp akciğer kateterlerinin konulması v.s.)
  • Kateter Laboratuarı
  • Koroner arterlere balon anjiyoplasti, stent yerleştirilmesi
  • Doğumsal kalp delikleri perkutan yolla kapatılması
  • EECP Tedavisi
  • Kalıcı Pace-Maker Tedavisi
  • Mitral Valvuloplasti
  • Aritmi Tanı ve Tedavisi
  • Hemofiltrasyon Uygulaması